Untitled Document

H αναγκαιότητα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια

Η Άνοια με κύρια μορφή τη νόσο Αλτσχάιμερ αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την κοινωνία, σήμερα αλλά πολύ περισσότερο στο μέλλον. Με βάση υπολογισμούς της Alzheimer’s Disease International, υπάρχουν στις μέρες μας 44 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με Άνοια παγκοσμίως, αριθμός που θα ανέλθει σε 65.7 εκ. μέχρι το 2030 και σε 115.4 εκ. μέχρι το 2050.  

Στη χώρα μας υπάρχουν σήμερα  200.000 ασθενείς με Άνοια και ο αριθμός αυτός μέχρι το 2050 αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000.  Το κόστος της Άνοιας παγκοσμίως το 2010 ήταν 604 δισεκατομύρια $ και στην Ευρώπη το 2006 ξεπέρασε τα 170 δις €. Το κόστος αυτό αποτελεί περίπου το 1% του παγκόσμιου Α.Ε.Π. Εάν η Άνοια ήταν χώρα θα ήταν η 18η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.     

Η εικόνα των αριθμών και των δαπανών είναι αποθαρρυντική αλλά και οι επιπτώσεις της Άνοιας στους ασθενείς και στις οικογένειές τους είναι τραγική. Η Άνοια οδηγεί σε προοδευτική μείωση της δραστηριότητας σε πολλούς τομείς των ανθρώπινων λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων της μνήμης, των δεξιοτήτων επικοινωνίας και λόγου, της κρίσης, του προγραμματισμού, της πρωτοβουλίας, καθώς και των καθημερινών λειτουργιών αυτοεξυπηρέτησης. Παράλληλα με τη μείωση των νοητικών και λειτουργικών ικανοτήτων, οι άνθρωποι με Άνοια αναπτύσσουν ψυχολογικά και συμπεριφορικά συμπτώματα, όπως κατάθλιψη, ψύχωση, επιθετικότητα καθώς και τάσεις φυγής και περιπλάνησης, που περιπλέκουν το θέμα της φροντίδας, και τα οποία μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε στάδιο της ασθένειας. Οι φροντιστές των ασθενών με Άνοια, είναι συχνά αρκετά ηλικιωμένοι και αδύναμοι οι ίδιοι, με κατάθλιψη και άλλες σωματικές ασθένειες, καθώς και με κακή ποιότητα ζωής. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η  Άνοια είναι μια νόσος  με διάρκεια 5-12 χρόνια μετά τη διάγνωση, τότε μπορεί να κατανοήσει πόση δυσκολία υπάρχει στην οικογένεια. 

Στην πρόσφατη σύνοδο των G8 στο Λονδίνο (Δεκέμβριος 2013), συνυπογράφηκε η δέσμευση για συνέχιση και διεύρυνση των προσπαθειών καταπολέμησης της Άνοιας και καταγράφηκαν παροτρύνσεις για όλες τις χώρες να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση.       

Χωρίς να υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την Ελλάδα ανάγοντας τα κόστη άλλων αναπτυγμένων χωρών, το ετήσιο κόστος της Άνοιας στην Ελλάδα πιθανώς να πλησιάζει τα 3 δισεκατομύρια €. Συγκρίνοντας με το μέγεθος του ελλείμματος του προϋπολογισμού που η χώρα προσπαθεί να μειώσει τα τελευταία χρόνια, μπορεί κανείς να καταλάβει το μέγεθος του οικονομικού προβλήματος. Από μελέτη των Κυριόπουλο και συν. 2006  φαίνεται ότι η εξέλιξη της νόσου και η μετάβαση προς τα βαρύτερα στάδια αυξάνει σημαντικά το κόστος και επιβαρύνει τα συστήματα υγείας. Επομένως κρίνεται αναγκαία η αντιμετώπιση της νόσου στα αρχικά της στάδια και η κατά το δυνατό επιβράδυνση της εξέλιξής της και χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αλλά και των επαγγελματιών υγείας στην κατεύθυνση της έγκαιρης διάγνωσης της Άνοιας. Κάτω από τον ολοένα αυξανόμενο κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο της Άνοιας και ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων των Οργανώσεων Alzheimer στη χώρα μας, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκρότησε το Νοέμβριο του 2013 «Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια- Νόσο Alzheimer» (ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.108620).

Πιστεύουμε ότι η συνεισφορά όλων των εμπλεκόμενων φορέων του χώρου της Άνοιας θα βοηθήσει στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θέτει τα θεμέλια ώστε να αντιμετωπιστούν οι ιατρικές και κοινωνικές επιπτώσεις της  Άνοιας στη χώρα μας, να αυξηθούν και να συντονιστούν οι κατακερματισμένες έως σήμερα υπηρεσίες και δομές Υγείας και κοινωνικής μέριμνας.

Επιπλέον εξασφαλίζει:

  • Ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση 
  • Εκπαίδευση και επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας για την έγκαιρη διάγνωση αλλά και τη συνολική αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου 
  • Συντονισμό του δικτύου των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους μετά τη διάγνωση
  • Την ύπαρξη δομών και υπηρεσιών χωροταξικά κατανεμημένες σε όλη την Ελλάδα
  • Σαφές νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ασθενών και των οικογενειών τους

Τέλος, η εκπόνηση και η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Νόσο Alzheimer είναι υψίστης σημασίας όχι μόνο στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της υποστήριξης που δικαιούνται τα άτομα με Άνοια και οι οικογένειές τους, αλλά και για να επιτύχουμε, μακροπρόθεσμα, τον εξορθολογισμό των κρατικών πόρων που διατίθενται για τη νόσο.

Back to top