Τα νέα μας

Μένουμε Συνδε-Δεμένοι

Μια καινοτόμα κατ’ οίκον παρέμβαση για άτομα με άνοια από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Η τεχνολογία έχει αναπτύξει πλήθος εργαλείων και εφαρμογών που μπορούν να ενδυναμώσουν τους ηλικιωμένους ώστε να ζουν πιο ενεργά και ανεξάρτητα, κυρίως στο σπίτι τους. Η εφαρμογή τους όμως σε επίπεδο «απομακρυσμένης φροντίδας», προϋποθέτει από πλευράς ηλικιωμένων να διαθέτουν «ψηφιακές δεξιότητες», αλλά και ευρύτερη ψηφιακή γνώση, καλούμενη ως «ψηφιακή εγγραμματοσύνη». Παρά τη συμμετοχή όλο και περισσότερων επωφελούμενων στις διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, διαπιστώσαμε ότι η έλλειψη πρόσβασης στα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία (Η/Υ, tablet κτλ) και το χαμηλό ποσοστό ψηφιακής εγγραματοσύνης των ηλικιωμένων ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους στην Ελλάδα, αποτελούν βασικά εμπόδια.

Από τον Αύγουστο του 2021 έως και τον Ιούλιο του 2022, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, υλοποίησε το πρόγραμμα «Μένουμε Συνδε-Δεμένοι»

Το πρόγραμμα «Μένουμε Συνδε-Δεμένοι» δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με άνοια που συμμετέχουν,  να αντιμετωπίσουν την κοινωνική αποστασιοποίηση και συγχρόνως να ενισχύσουν τις νοητικές λειτουργείες τους μένοντας σε επαφή με τα οικεία τους πρόσωπα και συμμετέχοντας σε διαδικτυακά προγράμματα που προσφέρει η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. 

Το πρόγραμμα εξυπηρέτησε συνολικά 120 οικογένειες ατόμων με ήπια νοητική διαταραχή και άλλες μορφές άνοιας σε αρχικό στάδιο. Η παρέμβαση περιλάμβανε κατ’ οίκον εκπαίδευση των οικογενειών στην χρήση tablet και επιλεγμένων εφαρμογών. Για κάθε οικογένεια η παρέμβαση διήρκησε 4 μήνες και περιλάμβανε επιπλέον τη χορηγία ενός tablet με προπληρωμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο από την ημερομηνία ένταξης της οικογένειας στο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Το tablet παρέμεινε στην κάθε οικογένεια και μετά τη λήξη της παρέμβασης.Scroll to top