Τα νέα μας

Μένουμε Συνδε-Δεμένοι

Μια καινοτόμα κατ’ οίκον παρέμβαση για άτομα με άνοια από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Η τεχνολογία έχει αναπτύξει πλήθος εργαλείων και εφαρμογών που μπορούν να ενδυναμώσουν τους ηλικιωμένους ώστε να ζουν πιο ενεργά και ανεξάρτητα, κυρίως στο σπίτι τους. Η εφαρμογή τους όμως σε επίπεδο «απομακρυσμένης φροντίδας», προϋποθέτει από πλευράς ηλικιωμένων να διαθέτουν «ψηφιακές δεξιότητες», αλλά και ευρύτερη ψηφιακή γνώση, καλούμενη ως «ψηφιακή εγγραμματοσύνη». Παρά τη συμμετοχή όλο και περισσότερων επωφελούμενων στις διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, έχουμε διαπιστώσει ότι η έλλειψη πρόσβασης στα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία (Η/Υ, tablet κτλ) και το χαμηλό ποσοστό ψηφιακής εγγραματοσύνης των ηλικιωμένων ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους στην Ελλάδα, αποτελούν βασικά εμπόδια.

Τον Αύγουστο του 2021, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ξεκίνησε την υλοποίηση του προγράμματος «Μένουμε Συνδε-Δεμένοι».

Το πρόγραμμα «Μένουμε Συνδε-Δεμένοι» δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με άνοια που συμμετέχουν,  να αντιμετωπίσουν την κοινωνική αποστασιοποίηση και συγχρόνως να ενισχύσουν τις νοητικές λειτουργείες τους μένοντας σε επαφή με τα οικεία τους πρόσωπα και συμμετέχοντας σε διαδικτυακά προγράμματα που προσφέρει η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και θα εξυπηρετήσει συνολικά 120 οικογένειες ατόμων με ήπια νοητική διαταραχή και άλλες μορφές άνοιας σε αρχικό στάδιο. Η παρέμβαση αφορά κατ’ οίκον εκπαίδευση των οικογενειών στην χρήση tablet και επιλεγμένων εφαρμογών. Για κάθε οικογένεια η παρέμβαση θα διαρκεί 4 μήνες και θα περιλαμβάνει 1,5 ώρα εκπαίδευσης την εβδομάδα (συνολικά 24 ώρες). Επιπλέον, περιλαμβάνει χορηγία ενός tablet με προπληρωμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο από την ημερομηνία ένταξης της οικογένειας στο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη του προγράμματος (Ιούλιος 2022). Το tablet θα παραμένει στην οικογένεια και μετά τη λήξη της παρέμβασης.

Για την τελική επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, λαμβάνονται υπόψιν γεωγραφικά και εισοδηματικά κριτήρια. Δίνεται προτεραιότητα σε οικογένειες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της Αττικής με έλλειψη σε δομές και υπηρεσίες για ηλικιωμένους και άτομα με άνοια.

Όποιος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί αναλυτικότερα ή να ενταχθεί στο πρόγραμμα μπορεί να επικοινωνεί εργάσιμες ημέρες 9.00-14.00 με την κα Νάντια Αβράμη στο 2106424228 και μέσω email στο nantiaavrami@gmail.com ή με την κα Πάτρα Μπλέκου στο 2107013271 και μέσω email στο pblekou@alzheimerathens.gr.Scroll to top