Τα νέα μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και τη συνεργασία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, λειτουργεί Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια, την κατ’ οίκον υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι» και την Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια «1102».

Στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165700για τη στελέχωση και λειτουργία της Κινητής Μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά, το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση για τις παρακάτω ειδικότητες: 

  1. Ένας/μία (1) Κοινωνικός-ή Λειτουργός ΑΕΙ/ΤΕΙ, ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Για τα κριτήρια επιλογής, τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την αναλυτική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση υποψηφιότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass στην ελληνική γλώσσα και άδεια άσκησης επαγγέλματος, με emailστην ηλεκτρονική διεύθυνση: kentroalz@otenet.gr  έως  τις 31/05/2023, με την ένδειξη στο θέμα: «Για την Πρόσκληση με κωδικό ΚΜΠ_ΤΑ_09».   

Πληροφορίες:  Μαρία Παναγιώτου (τηλ. 210 7013271, 10.00-16.00).

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποστέλλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις παραπάνω θέσεις και ότι θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν. 4624/2019.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑScroll to top