Τα νέα μας

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Προσληπτέων στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου για την άνοια με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία» με κωδικό ΟΠΣ 5041441 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

       

Μαρούσι, 03/02/2020

                                                                                   Αριθμός Πρωτοκόλλου: 111

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου για την άνοια με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία» με κωδικό ΟΠΣ 5041441 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος διασύνδεσης του Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία, που εδρεύει στο Μαρούσι, και συγκεκριμένα:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ  
– Θέση Κωδ. 101, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ένα άτομο:
ΛΑ14081984  
– Θέση Κωδ. 102, ΠΕ Ψυχολόγων, ένα άτομο: ΚΒ06071994  
– Θέση Κωδ. 103, ΠΕ Ιατρών Νευρολόγων ή Ιατρών Ψυχιάτρων,
ένα άτομο: ΒΑ10111981  

Επισημαίνεται ότι για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR) έχει γίνει κωδικοποίηση των στοιχείων των επιτυχόντων με τον εξής τρόπο: αρχικό γράμμα Επιθέτου- αρχικό γράμμα Ονόματος-ημερομηνία γέννησης.(π.χ. Παπαδοπούλου Μαρία 20/05/1990  –   ΠΜ20051990)

 Με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Scroll to top