Μήνας: Απρίλιος 2020

Πρόγραμμα Διασύνδεσης με Μονάδες Ο.Τ.Α. για την Τρίτη Ηλικία

Το Κέντρο Ημέρας για την άνοια Αμαρουσίου που λειτουργεί η
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
προγράμματος Αττική 2014-2020, έχει αναλάβει το “Πρόγραμμα
διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου για την άνοια
με Μονάδες ΟΤΑ για την Τρίτη Ηλικία”.

Scroll to top