Μήνας: Ιανουάριος 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια στην Άρτα, το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να αποστείλουν αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό τους σημείωμα για (1) Κοινωνικό Λειτουργό ΤΕ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια στην Άρτα, το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να αποστείλουν αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό τους σημείωμα για (1) Διοικητικό Υπάλληλο ΠΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και (1) Υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων ΔΕ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού, το Δ.Σ. της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα για την κάλυψη θέσης της παρακάτω ειδικότητας:
Νοσηλευτής ΤΕ/ΔΕ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, με άδεια άσκησης επαγγέλματος και τουλάχιστον πενταετή συναφή εμπειρία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια στο Μετς, το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση για την παρακάτω ειδικότητα:

1. Ψυχολόγος (1), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

Scroll to top