Τα νέα μας

Αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας φροντιστών ατόμων με άνοια

Ολοκληρώθηκε την 12η Ιουνίου 2017 η διαδικτυακή έρευνα φροντιστών ατόμων με άνοια που διεξήγαγε η CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για λογαριασμό της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών το διάστημα 21/04/2017-12/06/2017. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των φροντιστών ατόμων με άνοια στην Ελλάδα.

Η έρευνα διεξάχθηκε πανελλαδικά σε δείγμα 580 φροντιστών ατόμων με άνοια, , με χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με μοναδικό κωδικό, διαδικασία η οποία διασφάλισε τη μοναδικότητα των απαντήσεων και την αξιοπιστία της έρευνας.

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των φροντιστών ατόμων με άνοια, με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους φροντιστές, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των ατόμων που φροντίζουν και στην προσωπική τους ανακούφιση.

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • το 74,1% των οικογενειακών φροντιστών ατόμων με άνοια είναι γυναίκες και μόλις το 25,9% άνδρες

 • 6 στους 10 άτυπους οικογενειακούς φροντιστές είναι κάτω των 55 ετών

 • το 65% είναι παντρεμένοι, 23% είναι άγαμοι, ενώ το υπόλοιπο 12% είναι άτομα διαζευγμένα ή σε χηρεία.
 • Το 66% των φροντιστών έχουν παιδιά τα οποία πρέπει να φροντίζουν παράλληλα με το άτομο με άνοια
 • Το 56% των γυναικών φροντιστών και το 66% των ανδρών είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Πάνω από τους μισούς φροντιστές (51,6%), δήλωσαν ότι ταυτόχρονα με τη φροντίδα του ατόμου με άνοια, εργάζονται κατά μέσο όρο 40,61 ώρες την εβδομάδα ενώ από την έρευνα προκύπτει ότι η φροντίδα των ατόμων με άνοια, απαιτεί κατά μέσο όρο, 39,2 ώρες την εβδομάδα

 • το 37,8% ότι δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις βασικές και καθημερινές τους ανάγκες
 • Στην πλειοψηφία τους, οι οικογενειακοί φροντιστές (67,1%) φροντίζουν γονείς, το 19,3% φροντίζει τον ή την σύζυγό του, ενώ το 13,6% άλλα συγγενικά πρόσωπα.
 • το 73,3% των γυναικών που φροντίζουν τους συζύγους τους, το κάνουν χωρίς βοήθεια από κάποιον άλλο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον ανδρικό πληθυσμό είναι 37,8%.
 • 1 στους 4, δηλώνει ότι είναι ο μόνος φροντιστής του ατόμου με άνοια

 

Είναι ευρέως γνωστό πως ο ρόλος του φροντιστή εκτός του οικονομικού φορτίου που προκαλεί, συνοδεύεται με έντονο και διαρκές στρες, κλονίζει την ψυχική και σωματική υγεία, απομονώνει κοινωνικά το άτομο.

Αυτό αποδεικνύεται ακόμη μία φορά και από τα ευρήματα της έρευνας, καθώς:

 • 7 στους 10 αναφέρουν πως έχει επηρεαστεί αρκετά η ψυχική τους υγεία
 • 6 στους 10 η κοινωνική τους ζωή
 • 5 στους 10 η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους και
 • πάνω από 3 στους 10 η σωματική τους υγεία.

Τα ποσοστά εκτοξεύονται ακόμη περισσότερο, σε φροντιστές που έχουν αναλάβει την 24ωρη φροντίδα των ατόμων με άνοια και σε όσους φροντίζουν τα άτομα αυτά πάνω από 5 χρόνια.

Τέλος, η έρευνα δίνει σημαντικά στοιχεία για τα θέματα στα οποία πιστεύουν πως χρειάζονται εκπαίδευση οι φροντιστές ατόμων με άνοια, δεδομένου ότι μόνο 1 στους 4 έχουν παρακολουθήσει κάποιο σχετικό σεμινάριο ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (91%) θεωρούν την εκπαίδευσή τους πολύ σημαντική προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας δείτε εδώ.

Σχετικό επιστημονικό άρθρο:

A. Efthymiou, E. Papastavrou, N. Middleton, A. Markatou, P.Sakka. How Caregivers of People With Dementia Search for Dementia-Specific Information on the Internet : Survey Study, JMIR AGING3 (2020) 1–10. doi:10.2196/15480.

http://aging.jmir.org/2020/1/e15480/Scroll to top