Ενημερωτικά Φυλλάδια

Η Σωματική Άσκηση στην άνοια

Εγχειρίδιο Φροντιστών για άτομα με άνοια

Ενημέρωση για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάϊμερ

Πρακτικές Οδηγίες για επιτυχημένα γηρατειά χωρίς άνοια

Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια

Scroll to top