Οι δράσεις μας

small logo

Οι δράσεις μας

 • Κέντρα Ημέρας
 • Υπηρεσία «Φροντίδα Στο Σπίτι»
 • Συμβουλευτικοί Σταθμοί στην κοινότητα
 • Εκπαίδευση οικογενειακών φροντιστών
 • Ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών
 • Ψυχοεκπαίδευση φροντιστών
 • Εκπαίδευση έμμισθων φροντιστών
 • Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το κοινό
 • Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και πρόληψης της άνοιας
 • Έκδοση και διανομή ενημερωτικού υλικού
 • Ενημερωτικές ομιλίες και εκδηλώσεις για το κοινό
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Επιστημονική έρευνα

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν

Scroll to top
Παρακαλώ περιμένετε...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.