Οι δράσεις μας

small logo

Οι δράσεις μας

 • Κέντρα Ημέρας
 • Υπηρεσία «Φροντίδα Στο Σπίτι»
 • Συνεδρίες συμβουλευτικής φροντιστών μέσω τηλεφώνου, viber, skype, messenger και webex
 • Online συνεδρίες ομαδικών ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων (π.χ. νοητική ενδυνάμωση, σωματική άσκηση κ.ά.)
 • Διαδικτυακή εξέταση μνήμης και άλλων νοητικών λειτουργιών από νευροψυχολόγο και γιατρό
 • Συμβουλευτικοί Σταθμοί στην κοινότητα
 • Εκπαίδευση οικογενειακών φροντιστών
 • Ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών
 • Ψυχοεκπαίδευση φροντιστών
 • Εκπαίδευση έμμισθων φροντιστών
 • Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το κοινό
 • Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και πρόληψης της άνοιας
 • Έκδοση και διανομή ενημερωτικού υλικού
 • Ενημερωτικές ομιλίες και εκδηλώσεις για το κοινό
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Επιστημονική έρευνα

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν

Scroll to top