ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

small logo

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών έχει συμβάλλει ενεργά στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τα προηγμένα κράτη σε όλο τον κόσμο έχουν εκπονήσει και εφαρμόζουν εθνικά σχέδια δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της Άνοιας και των συνεπειών της. Τα κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχουν συνυπογράψει δέσμευση για συνέχιση και διεύρυνση των προσπαθειών καταπολέμησης της Άνοιας και έχουν απευθύνει παροτρύνσεις προς όλες τις χώρες να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη χώρα μας κάτω από τον ολοένα αυξανόμενο κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο της Άνοιας και ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων των Οργανώσεων Alzheimer, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκρότησε το Νοέμβριο του 2013 «Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια- Νόσο Alzheimer», η οποία το Νοέμβριο του 2014 παρέδωσε ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θέτει τα θεμέλια ώστε να αντιμετωπιστούν οι ιατρικές και κοινωνικές επιπτώσεις της  Άνοιας στη χώρα μας, να αυξηθούν και να συντονιστούν οι κατακερματισμένες έως σήμερα υπηρεσίες και δομές Υγείας και κοινωνικής μέριμνας.

Η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Νόσο Alzheimer είναι υψίστης σημασίας όχι μόνο στο πλαίσιο της υποστήριξης που δικαιούνται τα άτομα με Άνοια και οι οικογένειές τους, αλλά και για να επιτύχουμε, μακροπρόθεσμα, τον εξορθολογισμό των κρατικών πόρων που διατίθενται για τη νόσο.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια και το Αλτχάιμερ έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το Μάρτιο του 2016.

Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής της 22/12/2014, ψηφίστηκε ομόφωνα –από όλα τα κόμματα – άρθρο νομοσχεδίου για την Ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια- Νόσο Alzheimer.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο είναι θεσμικό όργανο του Υπουργείου Υγείας και έχει σκοπό τη μόνιμη υποστήριξη της πολιτικής της χώρας για την αντιμετώπιση της νόσου και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο:

  • Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου από τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα.
  • Γνωμοδοτεί για κάθε σχετικό με την άνοια και τη νόσο Alzheimer σχέδιο νόμου, που τίθεται υπόψη του, καθώς επίσης και για κάθε σχετική με την άνοια και τη νόσο Alzheimer κανονιστική πράξη.
  • Επικοινωνεί, με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση, με ενώσεις ασθενών και εξειδικευμένους στη νόσο επιστημονικούς φορείς.
  • Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς και ενωσιακές εκδηλώσεις ή ομάδες εργασίας με αντικείμενο τη νόσο.
  • Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας για την προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων, που κρίνονται σημαντικά όσον αφορά στη μελέτη της νόσου στη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε www.alzheimer-drasi.gr.

Scroll to top
Παρακαλώ περιμένετε...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.