ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ/ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ

small logo

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο  Alzheimer.

13/7/2020

Με την αρ. Α1β/Γ.Π.44111/13-7-2020 (AΔΑ: ΨΩ3Φ465ΦΥΟ-7ΗΗ) απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer.

Στο Δ.Σ. του Παρατηρητηρίου συμμετέχουν επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με ανάλογη εμπειρία, οι οποίοι με το έργο τους θα βοηθήσουν σημαντικά στην υποστήριξη της πολιτικής της χώρας για την αντιμετώπιση της νόσου και για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους.

Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer ορίστηκε η κα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑ, MD, PhD, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer Αθηνών, Διευθύντρια του Τμήματος Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ».

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι τα κάτωθι:

1. ΜΑΓΔΑ ΤΣΟΛΑΚΗ, Καθηγήτρια Νευρολογίας, Διευθύντρια Α΄ Νευρολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer.

2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Μονάδα Ψυχογηριατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Νευροβιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας – Τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

4. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοίκησης και Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

5. ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΒΗ, Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

6. ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, Διδάκτωρ Νομικής , LLM, Δικηγόρος, με ειδίκευση στο Ιατρικό Δίκαιο και τη Βιοηθική, Ειδική Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη.

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Νοσοκομειακής και Κοινοτικής Περίθαλψης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

8. ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ, φροντιστής ατόμου με άνοια, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Γραμματέας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ορίζεται η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Φαρμάκου.

Έργο του Εθνικού Παρατηρητηρίου είναι το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργού Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 270).

Έδρα του Εθνικού Παρατηρητηρίου ορίζεται το Υπουργείο Υγείας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εθνικού Παρατηρητηρίου είναι άμισθα.

Η θητεία των μελών του Εθνικού Παρατηρητηρίου είναι πενταετής.

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών έχει συμβάλλει ενεργά στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τα προηγμένα κράτη σε όλο τον κόσμο έχουν εκπονήσει και εφαρμόζουν εθνικά σχέδια δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της άνοιας και των συνεπειών της. Τα κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχουν συνυπογράψει δέσμευση για συνέχιση και διεύρυνση των προσπαθειών καταπολέμησης της άνοιας και έχουν απευθύνει παροτρύνσεις προς όλες τις χώρες να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη χώρα μας κάτω από τον ολοένα αυξανόμενο κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της άνοιας και ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων των Οργανώσεων Alzheimer, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκρότησε το Νοέμβριο του 2013 «Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια- Νόσο Alzheimer», η οποία το Νοέμβριο του 2014 παρέδωσε ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θέτει τα θεμέλια ώστε να αντιμετωπιστούν οι ιατρικές και κοινωνικές επιπτώσεις της  άνοιας στη χώρα μας, να αυξηθούν και να συντονιστούν οι κατακερματισμένες έως σήμερα υπηρεσίες και δομές υγείας και κοινωνικής μέριμνας.

Η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι υψίστης σημασίας όχι μόνο στο πλαίσιο της υποστήριξης που δικαιούνται τα άτομα με άνοια και οι οικογένειές τους, αλλά και για να επιτύχουμε, μακροπρόθεσμα, τον εξορθολογισμό των κρατικών πόρων που διατίθενται για τη νόσο.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια και τη νόσο Αλτχάιμερ έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το Μάρτιο του 2016.

Δείτε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ εδώ.

Η εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης έχει ήδη ξεκινήσει. Μέχρι τώρα:

5 Ιατρεία Μνήμης οργανώνονται στα Ψυχιατρικά ή Νευρολογικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων ανά την Ελλάδα

9 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με άνοια στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και 9 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας σε συνεργασία με τους δήμους σε μικρότερες πόλεις υλοποιούνται σε όλη τη χώρα

2 μονάδες τελικού σταδίου βρίσκονται υπό κατασκευή στην Ελλάδα

Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής της 22/12/2014, ψηφίστηκε ομόφωνα –από όλα τα κόμματα – άρθρο νομοσχεδίου για την Ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια- νόσο Alzheimer.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο είναι θεσμικό όργανο του Υπουργείου Υγείας και έχει σκοπό τη μόνιμη υποστήριξη της πολιτικής της χώρας για την αντιμετώπιση της νόσου και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο:

 • Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου από τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα.
 • Γνωμοδοτεί για κάθε σχετικό με την άνοια και τη νόσο Alzheimer σχέδιο νόμου, που τίθεται υπόψη του, καθώς επίσης και για κάθε σχετική με την άνοια και τη νόσο Alzheimer κανονιστική πράξη.
 • Επικοινωνεί, με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση, με ενώσεις ασθενών και εξειδικευμένους στη νόσο επιστημονικούς φορείς.
 • Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς και ενωσιακές εκδηλώσεις ή ομάδες εργασίας με αντικείμενο τη νόσο.
 • Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας για την προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων, που κρίνονται σημαντικά όσον αφορά στη μελέτη της νόσου στη χώρα.

Μέλη του Παρατηρητηρίου ορίζονται :

1) Παρασκευή Σακκά, MD, PhD, Νευρολόγος –Ψυχίατρος, Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών,Διευθύντρια Τμήματος Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου – Νοσοκομείο Υγεία.

2) Μάγδα Τσολάκη, MD, PhD, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer.

3) Νίκος Σκαρμέας, Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών.

4) Σπύρος Ευθυμιόπουλος, Αν. Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας – Τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

5) Βασιλική Παπανικολάου, MSc, PHD, Κοινωνιολόγος, Κοινωνική Ψυχολόγος, στον Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

6) Ελπίδα Πάβη, DDS, MPH, PHD, Επιμελήτρια, Τομέα Οικονομικών της Υγείας – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

7) Παναγιώτης Βιδάλης, Νομικός, μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

8) Κων/νος Μοσχοβάκης, Προϊστάμενος τμήματος Β, Διεύθυνσης  Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

9) Δήμητρα Ταπραντζή, Φροντιστής ατόμου με άνοια.

Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου ορίζεται η Παρασκευή Σακκά και γραμματέας η Παναγιώτα Μακροδημήτρη, υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η οποία υπηρετεί στο τμήμα Εξωνοσοκομιακής προστασίας, της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγεία του Υπουργείου Υγείας. Η έδρα του Παρατηρητηρίου θα είναι στο Υπουργείο Υγείας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη είναι άμισθα.

Η θητεία των μελών του Παρατηρητηρίου άνοιας ορίζεται για πέντε (5) χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί μέχρι μία φορά.

Αποτίμηση υλοποίησης και προόδου εφαρμογής Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια-νόσο Alzheimer

01/04/2019

Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης έχουν τη μορφή γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών. Όπως είναι λοιπόν αναμενόμενο, στην παρούσα μορφή τους, οι επιμέρους άξονες και δράσεις του Εθνικού Σχεδίου έχουν έναν γενικό και μη ποσοτικό χαρακτήρα. Συνοψίζοντας, κατά τη διάρκεια των 4 αυτών ετών, έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν παρθεί πρωτοβουλίες. Συνολικά όμως ένα μικρό σχετικά μέρος του Εθνικού Σχεδίου έχει υλοποιηθεί ή έχει δρομολογηθεί προς εφαρμογή.

Οι κάτωθι εκτιμήσεις της προόδου στους επιμέρους άξονες και δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης εκφράζουν τις εκτιμήσεις των μελών του Παρατηρητηρίου ως προς την εξέλιξη και τον παρόντα βαθμό υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης:

Άξονας 1: Καταγραφή και ταξινόμηση των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα

Το Υπουργείο Υγείας έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα» το έργο: «Δημιουργία Εθνικού Αρχείου καταγραφής ατόμων με άνοια». ‘Έχει επιλεγεί ως φορέας υλοποίησης η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία η οποία έχει καταθέσει τεχνικό δελτίο για το έργο.

Άξονας 2: Πρόληψη- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού

Το Σχέδιο Δράσης εισηγείται ενημερωτικές καμπάνιες για το γενικό πληθυσμό, διοργάνωση συναντήσεων – ημερίδων, έκδοση ενημερωτικών εντύπων και επιμόρφωση επαγγελματικών ομάδων. Τίποτα από αυτά δεν έχει προχωρήσει με δομημένο, οργανωμένο τρόπο από την πλευρά της Πολιτείας. Ωστόσο πραγματοποιούνται πολλές δράσεις μέσω των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων Αλτσχάιμερ σε πολλές πόλεις της Ελλάδος.

Άξονας 3: Υποστήριξη φροντιστών/περιθαλπόντων των ατόμων με άνοια

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης φροντιστών πραγματοποιούνται μόνο μέσω των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων Αλτσχάιμερ, των Πανεπιστημίων και άλλων φορέων

Άξονας 4: Αντιμετώπιση της άνοιας

Δράση 1: Η άνοια στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020-ΠΕΠ Περιφερειών έχουν ενταχθεί 10 Προγράμματα Διασύνδεσης των Κέντρων Ημέρας Alzheimer και των Ιατρείων Μνήμης του ΨΥΧΑΡΓΩΣ με τα ΚΑΠΗ και τα ΚΗΦΗ των Δήμων ανά την Ελλάδα.

Δράση 3: Ιατρεία Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020- ΠΕΠ -Περιφερειών και των δράσεων του Τομέα Υγείας έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και έχουν επιλεγεί οι φορείς για την υλοποίηση 5 Ιατρείων Μνήμης σε νοσοκομεία των κάτωθι Περιφερειών.

 1. Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
 2. Αττική
 3. Ήπειρος
 4. Κεντρική Μακεδονία
 5. Κρήτη

Δράση 4: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με άνοια

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΠΕΠ Περιφερειών έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, έχουν επιλεγεί οι τελικοί δικαιούχοι και θα λειτουργήσουν σύντομα 8 Κέντρα Ημέρας στις κάτωθι Περιφέρειες.

 1. Ανατολική Μακεδονία-Θράκη-Αλεξανδρούπολη, Καβάλα
 2. Δυτική Ελλάδα-Πάτρα
 3. Δυτική Μακεδονία – Κοζάνη
 4. Πελοπόννησος-Καλαμάτα
 5. Ήπειρος –Ιωάννινα
 6. Θεσσαλία- Λάρισα
 7. Κρήτη – Ηράκλειο

Δράση 6: Δομές τελικού σταδίου

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΠΕΠ Περιφερειών έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και αναμένεται η υλοποίηση 2 δομών τελικού σταδίου στην Θεσσαλονίκη και στην Καλαμάτα δυναμικότητος 25 κλινών εκάστη.

Άξονας 5: Νομοθεσία – Δικαιώματα ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους

Το Νοέμβριο του 2018 το Υπουργείο Υγείας όρισε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την δημιουργία σχεδίου νόμου για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους. Στόχος της νομοθεσίας αυτής είναι να επισημανθούν τα δικαιώματα των ατόμων στον συγκεκριμένο τομέα της άνοιας, καθώς παραμένουν «αόρατοι» και ασαφείς στο γενικό νομοθετικό πλαίσιο της ψυχικής υγείας. Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή λειτουργεί και εξετάζει θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους (προσωπική ελευθερία, δικαίωμα μετακίνησης, προστασία της ιδιωτικής ζωής κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων θεμάτων, όπως η ασφάλεια οδήγησης, η διαθήκη εν ζωή, καθώς και ζητήματα υποστήριξης των φροντιστών από επαρκείς κοινωνικούς θεσμούς

Άξονας 6: Έρευνα για την άνοια

Δεν έχει υπάρξει πρόοδος σε καμιά από τις δράσεις του άξονα παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις των μελών του Παρατηρητηρίου με τους αρμόδιους φορείς:

Δράση 1: προκηρύξεις εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικές προσπάθειες.

Δράση 2: θέσπιση βραβείων καλύτερων ερευνητών στον επιστημονικό χώρο της άνοιας

Άξονας 7: Εκπαίδευση στην άνοια

Δεν έχει υπάρξει πρόοδος στις δράσεις του άξονα παρά τις προσπάθειες του Παρατηρητηρίου:

Δράση 1: Κλινικές και Ερευνητικές Υποτροφίες

Δράση 2: Κέντρα Αριστείας για την άνοια

Δράση 3. Εξειδίκευση στην άνοια.

Δράση 4: Ενίσχυση της προπτυχιακής εκπαίδευσης στην άνοια.

Δράση 5: Ενίσχυση της εκπαίδευσης στην άνοια αυτής κατά τη λήψη της Ιατρικής ειδικότητας

Δράση 6: Επιμόρφωση ειδικευμένων γιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας στην άνοια.

Βρείτε πληροφορίες για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας.

Scroll to top