Ευρωπαϊκά Προγράμματα

small logo

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Προγράμματα σε εξέλιξη

Innovage – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Φροντιστές Innovage – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για Φροντιστές (2014-Σήμερα)

Η Άνοια στην Κοινότητα – Ανάπτυξη δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια (2014-2016)

GYMSEN – Αισθητηριακή γυμναστική για άτομα Τρίτης Ηλικίας (2014-2016)

 

Ολοκληρωμένα προγράμματα

Scroll to top