Φροντίδα στο σπίτι

small logo

Φροντίδα στο σπίτι

Το πρόγραμμα “Φροντίδα στο Σπίτι” απευθύνεται σε οικογένειες ατόμων με άνοια που δεν μπορούν να μετακινηθούν, λόγω προχωρημένου σταδίου της νόσου ή άλλων προβλημάτων. Στόχος του προγράμματος είναι η παραμονή των ατόμων με άνοια στο οικείο περιβάλλον, η αποφυγή της ιδρυματικής φροντίδας και η ανακούφιση των φροντιστών. Οι ψυχολόγοι, ο νοσηλευτής και ο γιατρός που στελεχώνουν το πρόγραμμα, επισκέπτονται περιοδικά τις οικογένειες των ατόμων με άνοια κατ΄οίκον και προσφέρουν εντελώς δωρεάν:

  • Αξιολόγηση και υποστήριξη για τα άτομα με άνοια
  • Εκπαίδευση και συμβουλευτική για φροντιστές
  • Διασύνδεση με την κοινότητα
Scroll to top