Ημέρα Φροντιστή 2016

small logo

Κάθε κύκλος ξεκίνησε με τη διάλεξη της προέδρου της Εταιρείας, Δρ. Παρασκευής Σακκά, η οποία μίλησε για τη μάστιγα του 21ου αιώνα, και αναφέρθηκε εκτενώς στα θέματα που απασχολούν συνήθως το κοινό, δηλαδή τα συμπτώματα, την εξέλιξη, την κληρονομικότητα της νόσου Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών άνοιας.Η Ημέρα του Φροντιστή είναι ο θεσμός που έχει καθιερωθεί εδώ και οκτώ χρόνια από την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, ως ένδειξη αναγνώρισης του δύσκολου έργου που επιτελούν οι φροντιστές των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας.  Με σεβασμό, υπευθυνότητα και συνέπεια συμπαραστεκόμαστει στον φροντιστή, ενισχύοντας τις δεξιότητες που απαιτεί ο δύσκολος ρόλος του και προσφέροντας ανακούφιση στη δύσκολη καθημερινότητά του. Η Ημέρα του Φροντιστή 2016 πραγματοποιήθηκε σε δύο επαναληπτικούς κύκλους, 09:30-13:00 για τον πρώτο και 14:00-17:00  για τον δεύτερο,  το Σάββατο 2 Απριλίου 2016 στους χώρους του Aegean College, Πανεπιστημίου 17, οι οποίοι είχαν παραχωρηθεί δωρεάν για τις ανάγκες της εκδήλωσης.  Κάθε κύκλος ξεκίνησε με τη διάλεξη της προέδρου της Εταιρείας, Δρ. Παρασκευής Σακκά, η οποία μίλησε για τη μάστιγα του 21ου αιώνα, και αναφέρθηκε εκτενώς στα θέματα που απασχολούν συνήθως το κοινό, δηλαδή τα συμπτώματα, την εξέλιξη, την κληρονομικότητα της νόσου Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών άνοιας.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των 25 ατόμων, όπου είχαν την ευκαιρία  να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας χωριστά και να βρουν απαντήσεις στις απορίες τους.  Συμμετείχαν συνολικά περίπου 350 φροντιστές ανθρώπων με νόσο Αλτσχάιμερ.  Ήταν εντυπωσιακή η προσέλευση ατόμων από τον Πειραιά και την Ελευσίνα, από την Κόρινθο, τη Χαλκίδα, τη Θήβα και τη Ρόδο, γεγονός που επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στην Περιφέρεια και την ανάγκη δημιουργίας δομών για την άνοια χωροταξικά κατανεμημένων ανά την Ελλάδα.  Η πρόεδρος του Σωματείου δρ Π. Σακκά τόνισε ότι «στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 200.000 άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ.  Στο καθένα από αυτά αντιστοιχούν τουλάχιστον 2 άνθρωποι –συνεπώς 400.000- που  φροντίζουν σε τακτική βάση για την κάλυψη την αναγκών του, για την άνετη, ασφαλή και με αξιοπρέπεια διαβίωσή τους. Είναι συνήθως μέλη της οικογένειας και στη συντριπτική τους πλειονότητα γυναίκες.  Μια σημαντική παράμετρος της κοινωνικο-οικονομικής διάστασης της νόσου Αλτσχάιμερ αποτελεί το αποκαλούμενο και «αόρατο» κόστος της νόσου. Το «αόρατο» κόστος αφορά στις ψυχολογικές επιπτώσεις που επιβαρύνουν τους φροντιστές, οι οποίες συχνά μεταφράζονται σε σωματικά συμπτώματα (π.χ. αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας, αυξημένη χρήση φαρμάκων σε σχέση με το γενικό πληθυσμό κ.ά.) ή σε απώλεια της παραγωγικότητας (π.χ. απουσία από την εργασία κ.ά.).  Η αναγνώριση και η ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της νόσου.  Στην Ελλάδα, είναι τραγικές οι ελλείψεις σε υπηρεσίες και δομές τόσο για τα άτομα με άνοια, όσο και για τις οικογένειές τους. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την άνοια έχει ήδη εγκριθεί  από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων  της Βουλής. Το σημερινό Υπουργείο Υγείας έχει τη βούληση να προχωρήσει στην εφαρμογή  του Εθνικού Σχεδίου Δράσης,  το οποίο  μεταξύ άλλων, ειδικά για τους φροντιστές, προβλέπει τη νομοθετική αναγνώριση της άνοιας ως αναπηρία και τη θεσμοθέτηση χορήγησης οικονομικών βοηθημάτων για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους».

Στους χώρους υποδοχής της εκδήλωσης διανέμονταν σε κάθε ενδιαφερόμενο ενημερωτικά έντυπα και δίνονταν πληροφορίες για τις δράσεις της Εταιρείας και τα  προγράμματα λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας για άτομα με άνοια.

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της

Scroll to top