Τα νέα μας

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στη Λέσχη Φιλίας Πανόρμου

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σωματείο μη κερδοσκοπικό, στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων των ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια 2000-2008» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό λειτουργεί Κέντρα Ημέρας και το πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι για άτομα με άνοια.

Για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας στη Λέσχη Φιλίας Πανόρμου, το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση για την παρακάτω ειδικότητα:

  1. Νοσηλευτής ΤΕ/ΔΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρακαλούμε συμβουλευτείτε την αναλυτική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες ή να αποστείλουν την αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό τους σημείωμα με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kentroalz@otenet.gr ,  από 17/05/2019 έως 31/05/2019.  

Πληροφορίες:  Μαρία Παναγιώτου (τηλ. 210 7013271, 10.00-14.00).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη

Αίτηση υποψηφιότητας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑScroll to top