Τα νέα μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, σωματείο μη κερδοσκοπικό, στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων των ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια 2000-2008» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, λειτουργεί Κέντρα Ημέρας και το πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι για άτομα με άνοια.

Για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια στη Λέσχη Φιλίας Πανόρμου στους Αμπελοκήπους, το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση για τις παρακάτω ειδικότητες:

  1. ΠΕ/TE Κοινωνικός Λειτουργός,  με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την αναλυτική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες ή να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό τους σημείωμα  στο  email:  kentroalz@otenet.gr   από   02/12/2019 έως 16/12/2019.   

Πληροφορίες:  Μαρία Παναγιώτου (τηλ. 210 7013271, 12.00-17.00).

Βρείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Βρείτε την αίτηση υποψηφιότητας εδώ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑScroll to top