Τα νέα μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και τη συνεργασία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, λειτουργεί Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια, την κατ’ οίκον υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι» και την Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια «1102».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας στο Μαρούσι, το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση για τις παρακάτω ειδικότητες: 

  1. Ένας/μία (1) Κοινωνική Λειτουργός, αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης
  2. Ένας/μία (1) Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων, ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

Για τα κριτήρια επιλογής και τα τυπικά και επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την αναλυτική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση υποψηφιότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass στην ελληνική γλώσσα και άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται), με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kentroalz@otenet.gr  έως  τις 19/04/2023, με την ένδειξη στο θέμα: «Για την Πρόσκληση με κωδικό ΚΗΜΑ_ ΚΛ-ΓΚ».   

Πληροφορίες:  Μαρία Παναγιώτου (τηλ. 210 7013271, 10.00-16.00).

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποστέλλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις παραπάνω θέσεις και ότι θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν. 4624/2019.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑScroll to top