Τα νέα μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, λειτουργεί Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια, την κατ’ οίκον υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι» και την Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια «1102». Επιπλέον, με τη συνεργασία του Δήμου Ιλίου λειτουργεί Συμβουλευτικό Σταθμό για την άνοια.

Για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού, το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα για την κάλυψη θέσης της παρακάτω ειδικότητας: 

Νοσηλευτής ΤΕ/ΔΕ,  με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, με άδεια άσκησης επαγγέλματος και τουλάχιστον πενταετή συναφή εμπειρία ή μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το αντικείμενο. 

Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη στο θέμα «Για την Πρόσκληση με κωδικό: 02/2023 ΣΣΙ/ΝΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kentroalz@otenet.gr  έως  13/01/2023, υπ’ όψιν: κας Παναγιώτας Ζώη (τηλ. 210 7013271).

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποστέλλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις παραπάνω θέσεις και ότι θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν. 4624/2019.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑScroll to top