Τα νέα μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, και τη συνεργασία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, λειτουργεί Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια, την κατ’ οίκον υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι» και την Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια «1102».

Στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165700, της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με ID 16820 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU,   η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών αναλαμβάνει τη λειτουργία Κέντρων Ημέρας για άτομα με άνοια στην Άρτα, στο Ηράκλειο Αττικής και στον Πειραιά.

Για τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ημέρας για άτομα με άνοια ως ανωτέρω, το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις παρακάτω ειδικότητες:

  1. Διοικητικός Υπάλληλος ΠΕ (3),  με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης
  2. Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων ΔΕ (3), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό τους σημείωμα σε μορφή Europass στην ελληνική γλώσσα,  με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kentroalz@otenet.gr  έως  18/01/2023με την ένδειξη στο θέμα: «Για την Πρόσκληση με κωδικό: «ΚΗΑ/ΔΥ-ΓΚ»».

Πληροφορίες: Μαρία Παναγιώτου, τηλ. 2107013271.

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποστέλλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις παραπάνω θέσεις και ότι θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν. 4624/2019.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑScroll to top