Φροντίζουμε αυτούς που φροντίζουν

small logo

frontizoume

Φροντίζουμε αυτούς που φροντίζουν

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, υλοποίησε το καινοτόμο πρόγραμμα φροντίδας κατ’ οίκον που είχε ως προτεραιότητα την ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών ατόμων με άνοια «Φροντίζουμε αυτούς που Φροντίζουν». Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση, η υποστήριξη και η εκπαίδευση των οικογενειακών φροντιστών ατόμων με άνοια κατ’ οίκον. Απευθυνόταν σε φροντιστές ατόμων με άνοια που λόγω βαρύτητας της άνοιας ή άλλων προβλημάτων της οικογένειας δυσκολεύονται να μετακινηθούν και δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Το πρόγραμμα εκπαίδευσε τους φροντιστές να διαχειρίζονται επαρκώς τις προκλήσεις και τα προβλήματα με τα οποία συνδέεται η άνοια, τους βοήθησε να οργανώσουν πιο αποτελεσματικά την καθημερινότητά τους και τους ενδυνάμωσε ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη συναισθηματική και σωματική καταπόνησή τους. Παράλληλα παρείχε ιατρική εξέταση και νευροψυχολογική αξιολόγηση στα άτομα με άνοια δημιουργώντας έτσι ένα εξειδικευμένο πλάνο φροντίδας.

Η ομάδα του προγράμματος ήταν πολυκλαδική και περιλάμβανε ψυχίατρο, ψυχολόγους, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή και φυσικοθεραπευτή. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα εισήγαγε το θεσμό του «μέντορα» κάθε οικογένειας που συμμετείχε. Ο «μέντορας» ήταν ένας επαγγελματίας υγείας από την ομάδα, υπεύθυνος του συνολικού πλάνου φροντίδας κάθε οικογένειας και διαθέσιμος τηλεφωνικά καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος για τα μέλη της οικογένειας.

Ο νοσηλευτής εκπαίδευσε τους φροντιστές σε θέματα υγιεινής, πρώτες βοήθειες, πρόληψη πτώσεων και τραυματισμών και τεχνικές κινητοποίησης. Ο φυσικοθεραπευτής του προγράμματος τους εκπαίδευσε σε ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης. Ο γιατρός και οι ψυχολόγοι του προγράμματος παρείχαν ψυχοθεραπευτική παρέμβαση στους φροντιστές με στόχο την βελτίωση της συναισθηματικής τους υγείας και της ποιότητας φροντίδας που παρέχουν στα άτομα με άνοια. Επιπλέον οργανώθηκαν δραστηριότητες αναψυχής και διασκέδασης αλλά και δραστηριότητες φροντίδας του εαυτού και καλλωπισμού για τους φροντιστές.

Η επιλογή των οικογενειών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, έγινε μετά από εκτίμηση των αναγκών των οικογενειών και με τη βοήθεια των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων – με τις οποίες η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών συνεργάζεται στενά εδώ και χρόνια στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Φροντίδα στο σπίτι για άτομα με άνοια» που υλοποιεί με επιτυχία από το 2009.

Η πρώτη φάση του προγράμματος, ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2018. Εξυπηρέτησε περισσότερες από 120 οικογένειες (ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 100 οικογενειών) δίνοντας προτεραιότητα σε οικογένειες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος που διαμένουν κυρίως στη Δυτική Αττική, όπου υπάρχει έλλειψη σε ανάλογες υπηρεσίες. Μετά τη λήξη του προγράμματος, λόγω της μεγάλης απήχησής του και της αυξημένης ζήτησης, το Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ χρηματοδότησε την επέκτασή του για ένα ακόμη έτος.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 και θα ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2020. Λόγω της πανδημίας του Covid-19 και της περιόδου καραντίνας, πολλές από τις προγραμματισμένες δια ζώσης συναντήσεις με τις εξυπηρετούμενες οικογένειες του τελευταίου τριμήνου του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Ωστόσο παρά τις δυσκολίες και στη δεύτερη φάση του προγράμματος οι εξυπηρετούμενες οικογένειες ξεπέρασαν σε αριθμό τον αρχικό στόχο των 100 οικογενειών.

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, έχει διατηρήσει τον θεσμό του μέντορα σε προκαθορισμένες ώρες και μέρες με την εθελοντική προσφορά των επαγγελματιών υγείας του προγράμματος και συνεχίζει να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση στις οικογένειες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, πολλές εκ των οποίων έχουν ενταχθεί πλέον σε ατομικά και ομαδικά προγράμματα υποστήριξης φροντιστών που παρέχει η Εταιρεία διαδικτυακά.

Με την υποστήριξη:

Scroll to top