Τα νέα μας

Innovage – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για Φροντιστές

Η Εταιρεία μας συμμετέχει σε ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για φροντιστές

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Φροντιστές

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών συμμετέχει στο δίκτυο οργανισμών που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΙΝΝOVAGE, το οποίο έχει στόχο την ανάπτυξη 4 νέων κοινωνικών καινοτομιών, την αξιολόγηση υπαρχουσών καινοτομιών και την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας – βάσης δεδομένων κοινωνικών καινοτομιών.

Ειδικότερα, η Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών συμμετέχει στην ανάπτυξη της ελληνικής έκδοσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους οικογενειακούς φροντιστές ανθρώπων τρίτης ηλικίας με χρόνιες παθήσεις, που θα είναι διαθέσιμη σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ και αποτελεί μία εκ των 4 νέων καινοτομιών που θα αναπτυχθούν μέσω του προγράμματος.

Το Ιταλικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Έρευνα της Τρίτης Ηλικίας (INRCA- www.inrca.it) και η ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική εταιρεία, EUROCARERS (www.eurocarers.org) είναι οι βασικοί εταίροι για τη δημιουργία της πλατφόρμας για οικογενειακούς φροντιστές και τη δημιουργία ενός δικτύου με οργανισμούς για φροντιστές από κάθε μία από τις 27 χώρες.

Το δίκτυο των οργανισμών είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των εθνικών πληροφοριών για φροντιστές και τη διάδοση της πλατφόρμας σε οικογενειακούς φροντιστές, επαγγελματίες υγείας αλλά και εργοδότες ανθρώπων που φροντίζουν και εργάζονται σε κάθε μία από τις χώρες που συμμετέχουν. Επιπλέον, για ορισμένες χώρες θα υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες  για τους εργοδότες/επιχειρήσεις που απασχολούν οικογενειακούς φροντιστές και για επαγγελματίες υγείας σε θέματα σχετικά με τη φροντίδα.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της πλατφόρμας είναι:

 • Πληροφορίες για τις υπάρχουσες υπηρεσίες φροντίδας για ηλικιωμένους και ανθρώπους με άνοια σε κάθε χώρα
 • Νομικά και οικονομικά θέματα για κάθε χώρα
 • Πληροφορίες για τις πιο κοινές παθήσεις της τρίτης ηλικίας
 • Τεχνικές και πληροφορίες για τη διαχείριση του φορτίου
 • Προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για ανθρώπους που φροντίζουν και εργάζονται

Διαδραστικές Υπηρεσίες

Οι φροντιστές θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με άλλους φροντιστές και επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα στην πλατφόρμα θα είναι ενεργές οι παρακάτω υπηρεσίες:

 • Δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης
 • Φόρουμ για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα για τη φροντίδα
 • Τηλεδιάσκεψη/άμεση συζήτηση (chat) με άλλους φροντιστές και επαγγελματίες υγείας του φορέα που συμμετέχει στο πρόγραμμα από κάθε χώρα
 • Επικοινωνία μέσω email

Στόχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για φροντιστές είναι:

 • Η παροχή κατάλληλων υπηρεσιών για οικογενειακούς φροντιστές μέσω διαδικτύου
 • Η δημιουργία υπηρεσιών σε χώρες που δεν έχουν ακόμη αναπτύξει διαδικτυακές υπηρεσίες για φροντιστές
 • Η προώθηση ενός ενεργού δικτύου των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ

Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα είναι διαθέσιμες από τον Φεβρουάριο 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ελληνική έκδοση και τις υπηρεσίες που παρέχονται επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://eurocarers.org/innovage/?lang=el

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no [306058]”.Αφήστε μια απάντηση

Scroll to top