Τα νέα μας

Ιδρύεται Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής με ημερομηνία 22/12/2014, ψηφίστηκε ομόφωνα –από όλα τα κόμματα της Βουλής- το νομοσχέδιο για την Ίδρυση Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τις επόμενες μέρες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σύστασή του.

Συγκεκριμένα, στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 270Α -24/12/2014– νόμος 4316) περιγράφονται ο σκοπός του Παρατηρητηρίου για την Άνοια, τα μέλη του Παρατηρητηρίου και οι αρμοδιότητές τους ως εξής:

Συνίσταται Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας – Alzheimer στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό τη μόνιμη υποστήριξη της πολιτικής της χώρας για την αντιμετώπιση της νόσου και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας – Alzheimer ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

● Εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νόσο Αλτσχάιμερ, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και το οποίο μπορεί να επικαιροποιείται με βάση τη διαρκή έρευνα των νέων ιατρικών, κοινωνικών, οικονομικών και νομικών δεδομένων.

● Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου από τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα. Σχετική ετήσια έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

● Γνωμοδοτεί για κάθε σχετικό με την άνοια και τη νόσο Alzheimer σχέδιο νόμου, που τίθεται υπόψη του, καθώς επίσης και για κάθε σχετική με την άνοια και τη νόσο Alzheimer κανονιστική πράξη, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις αρχές του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.

● Επικοινωνεί, με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση, με ενώσεις ασθενών και εξειδικευμένους στη νόσο Αλτσχάιμερ επιστημονικούς φορείς.

● Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς και ενωσιακές εκδηλώσεις ή ομάδες εργασίας με αντικείμενο τη νόσο Αλτσχάιμερ.

● Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας για την προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων, που κρίνονται σημαντικά όσον αφορά στη μελέτη της νόσου Αλτσχάιμερ στη χώρα.

Μέλη του Παρατηρητηρίου ορίζονται :

1) Παρασκευή Σακκά, MD, PhD, Νευρολόγος –Ψυχίατρος, Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών,Διευθύντρια Τμήματος Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου – Νοσοκομείο Υγεία.

2) Μάγδα Τσολάκη, MD, PhD, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer.

3) Νίκος Σκαρμέας, Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών.

4) Σπύρος Ευθυμιόπουλος, Αν. Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας – Τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

5) Βασιλική Παπανικολάου, MSc, PHD, Κοινωνιολόγος, Κοινωνική Ψυχολόγος, στον Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

6) Ελπίδα Πάβη, DDS, MPH, PHD, Επιμελήτρια, Τομέα Οικονομικών της Υγείας – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

7) Παναγιώτης Βιδάλης, Νομικός, μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

8) Κων/νος Μοσχοβάκης, Προϊστάμενος τμήματος Β, Διεύθυνσης  Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

9) Δήμητρα Ταπραντζή, Φροντιστής ατόμου με Άνοια.

 

Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου ορίζεται η Παρασκευή Σακκά και γραμματέας η Παναγιώτα Μακροδημήτρη, υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η οποία υπηρετεί στο τμήμα Εξωνοσοκομιακής προστασίας, της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγεία του Υπουργείου Υγείας. Η έδρα του Παρατηρητηρίου θα είναι στο Υπουργείο Υγείας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη είναι άμισθα.

Η θητεία των μελών του Παρατηρητηρίου άνοιας ορίζεται για πέντε (5) χρόνια και η οποία μπορεί να ανανεωθεί μέχρι μια φορά.

Η Εταιρεία νόσου Alzheimer Αθηνών καλωσορίζει τη θέσπιση του Παρατηρητηρίου για την Άνοια, γνωρίζοντας ότι το συνοδεύουν οι αυξημένες προσδοκίες των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και των οικογενειών τους. Οφείλουμε να εργαστούμε ακούραστα όλοι μαζί για την ταχύτερη δυνατή εκπλήρωση των σκοπών του Παρατηρητηρίου για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ.Αφήστε μια απάντηση

Scroll to top