Τα νέα μας

Ιδρύεται Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής με ημερομηνία 22/12/2014, ψηφίστηκε ομόφωνα –από όλα τα κόμματα της Βουλής- το νομοσχέδιο για την Ίδρυση Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τις επόμενες μέρες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σύστασή του.

Συγκεκριμένα, στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 270Α -24/12/2014– νόμος 4316) περιγράφονται ο σκοπός του Παρατηρητηρίου για την Άνοια, τα μέλη του Παρατηρητηρίου και οι αρμοδιότητές τους ως εξής:

Συνίσταται Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας – Alzheimer στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό τη μόνιμη υποστήριξη της πολιτικής της χώρας για την αντιμετώπιση της νόσου και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας – Alzheimer ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

  • Εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νόσο, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και το οποίο μπορεί να επικαιροποιείται με βάση τη διαρκή έρευνα των νέων ιατρικών, κοινωνικών, οικονομικών και νομικών δεδομένων.
  • Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου από τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα. Σχετική ετήσια έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
  • Γνωμοδοτεί για κάθε σχετικό με την άνοια και τη νόσο Alzheimer σχέδιο νόμου, που τίθεται υπόψη του, καθώς επίσης και για κάθε σχετική με την άνοια και τη νόσο Alzheimer κανονιστική πράξη, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις αρχές του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.
  • Επικοινωνεί, με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση, με ενώσεις ασθενών και εξειδικευμένους στη νόσο επιστημονικούς φορείς.
  • Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς και ενωσιακές εκδηλώσεις ή ομάδες εργασίας με αντικείμενο τη νόσο.
  • Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας για την προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων, που κρίνονται σημαντικά όσον αφορά στη μελέτη της νόσου στη χώρα.

Μέλη του Παρατηρητηρίου ορίζονται :

1) Παρασκευή Σακκά, MD, PhD, Νευρολόγος –Ψυχίατρος, Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Διευθύντρια Τμήματος Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου – Νοσοκομείο Υγεία.

2) Μάγδα Τσολάκη, MD, PhD, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer.

3) Νίκο Σκαρμέα, Επίκουρο Καθηγητή Νευρολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4) Σπύρο Ευθυμιόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Βιολογίας – Τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

5) Βασιλική Παπανικολάου, MSc, PHD, Κοινωνιολόγος, Κοινωνική Ψυχολόγος, στον Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

6) Ελπίδα Πάβη, DDS, MPH, PHD, Επιμελήτρια, Τομέα Οικονομικών της Υγείας – Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

7) Παναγιώτη Βιδάλη, Νομικό, μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

8) Κων/νος Μοσχοβάκης, Προϊστάμενος τμήματος Β, Διεύθυνσης  Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

9) Δημήτριο Τάκη, Δημοσιογράφο, Φροντιστή ατόμου με Άνοια.

Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου ορίζεται η Παρασκευή Σακκά και γραμματέας η Παναγιώτα Μακροδημήτρη, υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η οποία υπηρετεί στο τμήμα Εξωνοσοκομιακής προστασίας, της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγεία του Υπουργείου Υγείας. Η έδρα του Παρατηρητηρίου θα είναι στο Υπουργείο Υγείας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη είναι άμισθα.

Η θητεία των μελών του Παρατηρητηρίου άνοιας ορίζεται για πέντε (5) χρόνια και η οποία μπορεί να ανανεωθεί μέχρι μία φορά.

Η Εταιρεία νόσου Alzheimer Αθηνών καλωσορίζει τη θέσπιση του Παρατηρητηρίου για την Άνοια, γνωρίζοντας ότι το συνοδεύουν οι αυξημένες προσδοκίες των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και των οικογενειών τους. Οφείλουμε να εργαστούμε ακούραστα όλοι μαζί για την ταχύτερη δυνατή εκπλήρωση των σκοπών του Παρατηρητηρίου για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ.Αφήστε μια απάντηση

Scroll to top
Παρακαλώ περιμένετε...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.