Τα νέα μας

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού

Πρόσληψη Ψυχολόγων, Κοινωνικού Λειτουργού, Ψυχιάτρου ή Νευρολόγου, Νοσηλευτή, Γυμναστή ή Φυσικοθεραπευτή

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Σωματείο Μη Κερδοσκοπικό, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Φροντίζουμε αυτούς που φροντίζουν», το οποίο υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για τις παρακάτω ειδικότητες:

1.    ΠΕ Ψυχολόγος (2) Με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου χρόνου (12 μήνες), πλήρους απασχόλησης

2.    ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (1) Με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου χρόνου (12 μήνες), πλήρους απασχόλησης

3.    ΠΕ Νευρολόγος ή ΠΕ Ψυχίατρος (1) Με σύμβαση έργου (12 μήνες) ως Εξωτερικός Συνεργάτης

4.    TΕ Νοσηλευτής ή ΔΕ Β. Νοσηλευτή (1) Με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου χρόνου (12 μήνες), πλήρους απασχόλησης

5.    ΠΕ Γυμναστής ή ΤΕ Φυσικοθεραπευτής (1) Με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου χρόνου (12 μήνες), πλήρους απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 7013271, έως 19/05/2017, καθημερινά από τις 14.00 έως 17.00, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Πάτρα Μπλέκου.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη

Αίτηση υποψηφιότητας  

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος

Νικόλαος ΚαλλίγεροςΑφήστε μια απάντηση

Scroll to top