Τα νέα μας

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για 12μηνο πρόγραμμα φροντίδας κατ’ οίκον

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων για την Άνοια, συνεργάζεται αποτελεσματικά με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και διαθέτει τα εχέγγυα για την αποτελεσματική διαχείριση και ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει.  Ιδρύθηκε το 2002 από συγγενείς ατόμων με άνοια, ψυχιάτρους, νευρολόγους, ψυχολόγους και λοιπούς επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη νόσο Alzheimer.  Σήμερα η Εταιρεία αριθμεί περίπου 4500 μέλη.  Στόχος της Εταιρείας είναι  η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, η υποστήριξη των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους,  η κινητοποίηση της Πολιτείας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

 

Για τις ανάγκες λειτουργίας 12μηνου προγράμματος φροντίδας κατ’ οίκον με σκοπό την εκπαίδευση και ψυχο-υποστήριξη κατ’ οίκον των οικογενειακών φροντιστών ατόμων με άνοια, το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση για τις παρακάτω ειδικότητες:

 

  1. Νοσηλευτής/Β. Νοσηλευτή με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης
  2. Φυσικοθεραπευτής  με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης
  3. Κοινωνικός Λειτουργός με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης
  4. Ψυχίατρος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης

 

Για όλες τις ειδικότητες είναι απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ο τίτλος ειδικότητας όπου απαιτείται.  Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία με  άτομα τρίτης ηλικίας.  Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μέσω email: kentroalz@otenet.gr, την αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 10/04/2019.

 

Πληροφορίες: Πάτρα Μπλέκου, τηλ.: 210 7013271.

Αίτηση υποψηφιότητας

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑScroll to top