Μήνας: Μάιος 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση.

3 Νέα Κέντρα Ημέρας και Κινητές Μονάδες της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

Τον Μάρτιο του 2023, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, μετά από 20 χρόνια αγώνα και προσπαθειών για κινητοποίηση της πολιτείας και την ίδρυση δομών και υπηρεσιών για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους σε όλη την Ελλάδα με στόχο την προαγωγή της ποιότητας ζωής τους και της κάλυψης των πολλαπλών αναγκών τους, ξεκίνησε με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τη λειτουργία τριών νέων δομών, Κέντρων Ημέρας και Κινητών Μονάδων για άτομα με άνοια στον Πειραιά, στο Ηράκλειο Αττικής και στην Άρτα.

Scroll to top